CALICYDAN 150 EW – Thuốc trừ nhện 3 hoạt chất

80.000

Calicydan 150 EW là thuốc trừ nhện hỗn hợp 3 hoạt chất Pyridaben, Profenofos và Fenpropathrin có cơ chế tác động tiếp xúc, vị độc, phổ tác động rộng, thuốc thấm sâu nhanh nên khó bị rửa trôi. Đặc trị hiệu quả các loại sâu hại thuộc nhóm chích hút như: nhện gié trên lúa, nhện đỏ trên cây ăn trái.

Thành phần thuốc trừ nhện Calicydan 150 EW

  • Pyridaben 10g/l
  • Profenofos 40g/l
  • Fenpropathrin 100g/l

Quy cách: chai 240 ml