Chất ức chế sinh trưởng trên cây trồng Chlormequat Chloride (CCC)

250.000

Chlormequat chloride (CCC) là một hợp chất hữu cơ với công thức ClCH ₂CH ₂N⁺ ₃ được sử dụng làm chất ức chế sinh trưởng thực vật, tác động làm giảm sự kéo dài của thân cây, đốt cây, kìm hãm sự phát triển quá mức của đọt cây, kết quả là thân cây dày hơn, chắc chắn hơn, kích thích sự phân tán, ra nhiều mầm cây và mầm hoa.

Thành phần: Chlormequat chloride tinh khiết 99% – bột mịn tan hoàn toàn trong nước.

Quy cách: Gói 1 kg.

Xuất xứ: Trung Quốc.