Sectox 100EC – thuốc trừ sâu đặc trị bọ trĩ, rầy

80.000

Sectox 100EC là thuốc trừ sâu đặc trị rầy cám, bọ trĩ

  • Thành phần: Imidacloprid 100 g/lít
  •  Hướng dẫn sử dụng: 0.3 – 0.4 lít/ha
  • Lượng nước phun: 400 – 600 lít/ha.
  • Thời điểm phun: Phun khi sâu tuổi nhỏ ( tuổi 1 – 2)
  • Thời gian cách ly: Sau khi phun 14 ngày