Pollination And Flower Protection – Thuốc kích hoa, dưỡng hoa và tăng tỷ lệ thụ phấn

90.000 8.000

Pollination And Flower Protection phá vỡ trạng thái ngủ đông của tế bào thực vật, giúp hoa nở sớm hơn và kéo dài hơn, nhờ đó tăng khả năng thụ phấn và đậu quả ở cây ăn trái. Pollination And Flower Protection là sự kết hợp dinh dưỡng và keo ong nhờ đó tăng cường đáng kể khả năng của cây trồng chống lại các rủi ro bất lợi như băng giá, sương muối.

Giá bán: 1-20 gói: 20.000đ. 21-50 gói: 18.000đ, 51-100 gói: 17.000đ, >100 gói: 16.000