Thuốc kích thích mầm chồi Green Leaf Peptide

11.000

Green Leaf Peptide – kích thích sinh trưởng, giải độc tố của nhiều loại thuốc bvtv ( thuốc ức chế sinh trưởng, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu…) tồn lưu cho cây trồng.
Thành phần: tảo biển, axit fulvic, các nguyên tố trung vì lượng…