Kích thích mầm chồi, đặc trị các bệnh vàng lá thối rễ greenday

13.000

Siêu kích thích mầm chồi greenday phá vỡ trạng thái ngủ đông của tế bào thực vật, giúp cây bật chồi mành, lá xanh – dày – sáng bóng. Siêu kích thích mầm chồi greenday phòng và điều trị hiệu quả các bệnh liên quan đến vàng lá, khảm lá, xoăn lá, thối rễ, đen rễ… Hại cây trồng. Thuốc được cây hấp thụ dễ dàng ngay sau khi phun.