Thuốc trừ sâu sinh học PomPom 11.6WG – đặc trị sâu khó trị

18.000

Thành phần chính:

Methylamine avermectin 114g/kg + Abamectin 2g/kg

Công dụng:

Methylamine Avermectin là hoạt chất mới trong dòng thuốc sinh học. Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc, tác dụng trực tiếp đến hệ thần kinh sâu hại, hiệu lực cao, kéo dài. Là hoạt chất mới nên chưa tạo tính kháng thuốc của sâu hại

Pompom đăng ký với đối tượng là sâu cuốn lá lúa

Cách dùng:

Liều lượng: 60 – 120g/ha.

Lượng nước phun: 400 lít/ ha. Phun khi sâu tuổi 1-2.