Camilo 150SC – thuốc trừ bệnh 2 hoạt chất

70.000

Camilo 150SC là thuốc trừ bệnh 2 hoạt chất Azoxystrobin và Hexaconazole có tác động tiếp xúc, lưu dẫn, thấm sâu nhanh, chuyển vị mạnh trong cây, rất an toàn cho môi trường và con người.

Thành phần:

  • Azoxystrobin:……………………….50g/lít
  • Hexaconazole:……………………….100g/lít
  • Phụ gia

Quy cách: Chai 100 ml