Phân bón kali hoà tan hiệu đầu bò

75.000

Thành phần:
K2O: 52%, S: 21%
Công dụng:

Giúp cây ra hoa sớm, chin sớm, làm cho trái ngon hơn, màu sắc đẹp hơn và tang năng suất.
Chống đỗ, ngã và tăng sức đề kháng với bệnh hại.giảm tỉ lệ lép, làm vàng sang và chắc hạt lúa.
Làm lớn củ, rau màu xanh tươi lâu hơn, bảo quản tốt trong vận chuyển.

Quy cách: Bịch 1kg