Giống cây Bơ 034

40.000

Hiện nay nước ta có giống cây Bơ 034 trái dài cho năng suất cao và khả năng thích nghi tốt như những loại bơ Booth, bơ Hass hay bơ Reed trái mùa cho hiệu quả kinh tế cao đến bất ngờ. Đặc biệt giống bơ sáp 034 này còn rất phù hợp với điều kiện về đất đai cũng như khí hậu Tây Nguyên – Thiên đường của những giống bơ.