Đầu 8 tia chỉnh lưu lượng chuyên dùng tưới gốc cây

1.000

  • Lưu lượng 0-70  lit/h
  • Áp suất hoạt động: 1 – 2 bar
  • Xuất xứ: TQ
  • Sản phẩm chuyên sử dụng tưới gốc cây trong hệ thống tưới nhỏ giọt.
  • Đầu tưới 8 tia được kết nối với ống chính LDPE bằng cách đục lỗ bằng dùi chuyên dụng và gắn từ bên ngoài vào

Phạm vi áp dụng đầu tưới 8 tia chỉnh lưu lượng chuyên dùng tưới gốc cây

  • Trong hệ thống tưới nhỏ giọt, đầu tưới nhỏ giọt  được sử dụng để tưới gốc cây trồng trong chậu, cây trồng thẳng hàng. Các loại cây trồng trong nhà màng công nghệ cao, các vườn ươm cây giống..
  • Tùy vào nhu cầu mà ta điều chỉnh lượng nước tưới cho phù hợp